Olaus Magnus Carta Marina tryckt 1539 JPEG

 

Cipher Project (Forntida kartor på nätet)

Olaus Magnuksen kuvaus

Olaus Magnus första bok förklaring

Olaus Magnus och hans framställning af Nordens geografi; studier i geografiens historia

Full Text

- Karl Jakob Mauritz Ahlenius

Olaus Magnus - Ett försök till karakteristik och några önskemål ...

Internet Archive Search- publisher-"Almqvist & Wiksells"

Historiska museet: bild.asp-uid=23772

 

9yfs92

 1611 – Andreas Bureus’ Lapplandskart –   Torneå lappmark

Skandinavien. Andreas Bureus 'karta över 1626

Olof Tresk- Kartor över Kemi och Torne lappmarker

Kemi lappmark - Wikipedia

..........................

Antika kartor E8. 21 Juni 2011

Denmark, Sweden, Finland and Iceland - Welcome to

................

Kaart van Zweden - the Memory of the Netherlands (het Geheugen

(Sök och zooma in)

Kaart van Finmarken

Kaart van het noorden van Rusland

Kaart van het Noordpoolgebied

De zee custen van Noorwegen, Finmarcken,

Kaart van Barents Zee en het noordelijk deel

LAPPONIA

REGNI Sueciae Tabula generalis divisa i.

Paskaart van de kust van Finmarken

Paskaart van een gedeelte van de kust van

MAGNUS DVCATVS Finlandiae

Kaart van Scandinavie

................

HISTORISK SKOLEATLAS

Kartbok av Ved Odvar Bjørkelund utgiven år 1965

Granskat av Proff.dr.philos Leiv Amundsen och Proff.dr.philos Johan Schreiner

Dessa skolböcker användes i skolundervisningen ännu år 1965. Senare blev skolböckerna reviderade och uppgifterna om bl.a. Kvenland borttaget.

scanned image

...................................................

Kartor: http://www.funet.fi/pub/sci/geo/carto/maakirjakartat/fkk/highres/

fkk0012.jpg   Blarmia, Scrifinia.

fkk0013.jpg  Carta Marina

fkk0014.jpg Finnmarchia, Scrifinia, Biarmia.

fkk0015.jpg  -----------"---------------------.

fkk0016.jpg Finmarck.

fkk0017.jpg Finnare, Lappnland.

fkk0018.jpg  Lappia, Scricfinnia, Biarmia.

fkk0020.jpg Scricfinia, Corella.

fkk0021.jpg  Svedia, Lappenlandr, Scrickfinnia, Biarmia.

fkk0024.jpg  Norwegia, Suedia.

fkk0026.jpg  Boddia, Corelia, Biarmia.

fkk0027.jpg Biarmia, Corelia, Novogard.

fkk0028.jpg Caienska Semla, Mono: manskoy leporie.

..........................

fkk0029.jpg Berkara guenar, Helsingaliat.

 1. Fil: Gerhard Mercator- Svecia et Norvegia cum confinys 1595.jpg ...

   
  en.wikipedia.org / .. / File: Gerhard_Mercator-. Sv ... Cachad - Liknande - Översätt Den here this page

  Karta över Norge och Sverige. Svecia et Norvegia cum confinys av Gerhard Mercator (1512-1594), tryckt 1595. Källa: http://www.antiquemaps.no/ ...
   

 2. Gammal kartan genom MERCATOR - Svecia , et Norwegia etc.

   
  www.swaen.com/antique-map-of.php?id ... Cachad - Översätt Den here Sidan

  Karta över Skandinavien, dekorerad med ett litet band verk titeln cartouche. Från den första franska-text utgåva av Jodocus Hondius "Atlas Minor.Shortly efter ...
  ...........................................

fkk0030.jpg Finnmarcia, Lappia, Corelia.

fkk0031.jpg Boddia, Finmarchia, Scricfinnia, Lappia.

fkk0032.jpg Kimi Lappmark, Cariania.

fkk0033.jpg Caiania, Condora, Permia.

fkk0035.jpg Finmarcia, Scricfinnia, Lappia.

fkk0044.jpg Torni Lapmarck, Kimi Lapmarck.

fkk0045.jpg Torne Lappmark, Caiania quæet.

fkk0049.jpg Lapponie De Tornia, Gouernement De Wardhuys.

fkk0050.jpg Caiania, Finnia.

fkk0087.jpg Caninie, Birkaria, Finlandia.


Utsnitt av Simon V. Salingens kart over det nordligaste Europa, 1601. (Skosamlingen i Riksarkivet, Stockholm)

Märk väl de utsatta Kajenske finnen och Qvernen finnen. Även högre upp efter älvdalen står det Qveuner.

Europe at the death of Charles the Great 814 (234K)

From The Public Schools Historical Atlas edited by C. Colbeck, published by Longmans, Green, and Co. 1905.

 

"The term Cwen is first used in Account of the Viking Othere voyage to Northern Scandinavia (or Arctic Ocean) ca. 9th century, where "Cwenaland" was located above "Sweoland". The term was used to distinguish reindeer herders (called Fenni) from non-herders (called Cwen). The old viewpoint that Cwen is equal to (Finnish) "Kainulaiset" and "Kainuu" has not found etymological acceptance by some researchers. The spelling Quen is used in Latin texts from the 17th century. It was previously assumed by historians that regions in Southern Lapland and below were not inhabited by South Sami groups, and hence Cwens were the aboriginals of those regions." (Från:Vikipedia.org)

Översatt till norska med dataprogram:Termen Cwen er først brukt i Konto av Viking Othere sjøreise til Nordlig Scandinavia (eller Arktisk Hav) ca. 9 århundre, hvor plasserte "Cwenaland" ovenfor "Sweoland". Termen brukte skjelne reindeer herders (kalt Fenni) fra ikke-herders (kalt Cwen). Det gammele synspunktet som Cwen er lik (Finnish) "Kainulaiset" og "Kainuu" ikke finner etymological akseptanse ved noe researchers. Rettskrivnings Quen bruker i Latinske tekster fra det 17 århundret. Det ognta tidligere av historikere at regioner i Sydlig Lapland og under ikke bebodde av Sydlig Sami grupper, og derfor var Cwens de opprinnelige av de regionene." (Från:vikipedia.org)

Historisk atlas - Sverige

Riksarkivet.se

Ladda ned DjVu (Caminova) för att se kartbilderna.

Landskapsvis register över kartsamlingarna

Västerbotten (inkl. Norrbotten och Lappland)
Z1 (Skellefteå socken m.fl.) 1642-1648 
Å1 (Luleå socken) 1643-1645 
Å2 (Torneå och Kalix socknar) 1647-1648
KrA Lappmarken (Kemi och Torneå lappmark) 1642-1643 
RA Tresk gränskarta 1637, 1640-tal 

Bok om Otters resa: Vikingeskibsmuseet Roskilde- Ohthere och Wulfstan

Olavslegenden og den latinske historieskrivning i 1100-tallets Norge

Ottars beretning etter Nansen   Fridtjof Nansen - Wikipedia

Tore Hunds Bjarmelandsferd 1026   A.W. Brøgger- Håløygenes Bjarmelandsferder


      "Oonhän meilä vielä kieli"

  Jords internettside.

"Nuku nuku nurmenlintu"(Tryck på MP3)

"Tornionlaaksun laulu"
Länk Personer som utvecklar språket
Länk Böcker

522892_kvensk-barnekultur-paa-youtube-pyssyjoki 

Youtube kanal

www.sonjasiltala.net (Bl.a. bilder av kvener)