KVÄNERNA ERKÄNNS SOM URSPRUNGSBEFOLKNING!

I Finskugriska konferensen som hölls i Moskva senast och där Niilo Tervo var närvarande och intervjuades i "Päivän tiima" tisdagen den 12 oktober 2004 kl.17.10. Intervjun hölls på den kvänska språket så den är här fritt översatt till svenska.

Hela intervjun finns på: SR Sisuradio

"Den finskugriska nationernas styrelsernas konferens som hölls i Moskva, vad är det för något?"

"Om vi tar det kort så hör alla ursprungsfolk som finns inom Ryssland gränser till detta och nu erkändes även kvänerna att vara ett av dessa folk. Styrelsen målinriktning är att då nu alla grupper sänder sina företrädare att framföra sina ärenden i kommande konferenser 2005 skall de behandlas som en helhet."

"Menar du Niilo att vi är kväner?"

"Vi är kväner. Det är ingen tvekan om det. Det är en historiskt sanning, och vad jag förstår så är det ingen som betvivlar och ifrågasätter det. Vi kan säga så här att vi tas nu trovärdigt av nationerna, och att vi är en egen ursprungsbefolkning som har bott här innan nuvarande nationsgränserna fastställdes. Vi har ju, om vi tänker på Sverige, så har där våran befolkning  erkänts som minoritetsbefolkning med ett eget språk. Så här är ingen juridisk oklarhet."

"Om vi nu kallar oss kväner, vad betyder det för oss i Sverige?

"Det här betyder vad jag förstår att vi hittills pratad om meän-kieli befolkningen, så är det nu dags för oss att övergå lite i sänder att kalla oss kväner. Vi kan ju visa att vårt folk har varit här sedan 800-talet och det är en historisk sanning, så därför bör vi överge att kalla oss meän-kieli minoritet, utan istället kalla oss kväner och att vi tillhör befolkningen kväner."

"Vad ska vi göra för att Sverige skall ändra sin uppfattning?

"Nu är vi ett sådant läge att Sverige ej har någon annan utväg än att följa utvecklingen mellan nationerna då vi nu har blivit erkända som ursprungs folk.

"Är vi alla nu här i Torneånlaakso och Tornedalen av samma uppfattning att vi är kväner?"

"Vi måste arbeta för att meän-kieli folket på svenska sidan och meän-kieli befolkningen på finska sidan, som själva kallar sig "lappalaiset", på grund av att de vill skilja sig från samer i den bemärkelsen att de har just meän-kieli som sitt modersmål, kallar sig enhetligt för kväner. I Norge däremot har kvänerna alltid kallat sig kvener. De här länderna hade en nationskonferens för ett år sedan där det beslutades att dess minoritet som har en historisk likadan bakgrund går samman och börjar använda den urgamla nationsnamnet kväner".

"Om vi nu är ursprungsbefolkning, har vi då rätt till land och vatten här uppe?

"Vi diskuterade mycket om dessa saker och vi var till en mottagning efteråt hos finska konsulatet i Moskva, där juristerna intervjuade oss i 1½ timme och frågade oss om dessa saker. De var ense om att den historiskt felaktiga bild som getts åt världen och folken att ILO-konventionen politiskt skulle avgöra vilka som får rättigheterna, håller inte, utan det är en juridisk rättsligt fråga som avgörs i domstol och att rättigheterna ges tillbaka till dem som de har tagits ifrån.

I den diskussionen har kvänerna hela tiden varit med och på finska sidan finns det klara bevis och handlingar på detta som även har hållit i domstol och lantmäteriförrättningar. Det här är inga påhittade saker".

"Hur tänker ni nu agera och föra ärendet vidare?"

"På det sättet att nu har kvänerna fått rätt att deltaga i alla ursprungsbefolknings konferenser som t.ex. i FN. Nästa år, 2005, är det över 20 sådana här konferenser nationerna emellan, där det sätts riktlinjer på hur ursprungsbefolkningen fortsatt skall arbeta för att få sina rättigheter tillbaka:"

"Tack Niilo Tervo för att vi fick intervjua dig!"

(Kvenerna företräds i FN av bl.a. Professor Pertti Eilavaara)


Minoritetsspråk på ordkalotten

Ur Framtid i Nord tisdagen den 7 september 2004.

I kväll inviterar Nordreisa bibliotek och Halti kvenkultur- och nationalparkcenter till författarträff på Halti. Författaren Armas Mishin vill bland annat prata om minoriteter och deras språk i Ryssland. Han vill sätta av mycket tid till att prata om ingermanlänningars historia i Ryssland. Av detta kan vi ta paralleller till vår egen kultur. På nätsidan till http://www.nordreisa.kommune.no


Forfattertreff i biblioteket
Forfattertreff i biblioteket
tirsdag 7. september kl 19.00
med forfatteren Armas Misin fra Russland
Forfatteren Armas Misin vil snakke om:
· å være finsktalende i Russland
· minoriteter og deres språk
· forholdet mellom ulike folkegrupper i
    Nordvest-Russland
Alt blir tolket til norsk
Også Russland har sine ”kvener”. Ingermanlendingene har i noen hundre år bodd i Ingermanland,
et stort område rundt St. Petersburg og sørvestover mot Estland. Den kjente ingermanlandske
forfatteren Armas Misin kommer nå hit. Misin er primært lyriker, men arbeider også som
litteraturkritiker og oversetter russisk-finsk og finsk-russisk. Han har bl.a. vært med på å
oversette Kalevala til russisk. Morsmålet er finsk, men sine fem første diktsamlinger gav han
likevel ut på russisk. Misin bor i Petroskoi (Petrozavodsk), hovedstaden i republikken Karelia.

skriver vi att också Ryssland har sina "kvener". Med det menar vi ingermanlänningar.

Ordkalotten, som är Tromsös internationella litteraturfestival, arrangeras i år för femte gången där hundratals författare från hela kloten möts. Bente Imersund skall prata om Östersjöfinska kulturer i Nordväst-Ryssland - Karelen och Ingermanland. Hon lägger vikt på bland annat minoritetsgrupper i Ryssland och deras identitet genom kultur och språk."Jag menar att detta temat är intressant. Kanske speciellt  för att ingermanlänningars situation och historia i Ryssland kan sammanliknas med kvenernas här i Nord-Norge" menar Imersund. Alf Børsskog, som är mannen bak den allra första kvenska romanen, Elämän jatko, håller också föredrag under konferensen.


PÅGÅENDE FORSKNINGSPROJEKT I NORGE

Nasjonal forskningsinformasjon - NFI

Oppslag i NFI - aktiviteter/programmer

Du er her: NFIfinansieringskilderNorges forskningsråd:

Kvensk forskning (KVENSK)
URL: http://www.program.forskningsradet.no/kvensk/
[Søk etter programmet/aktiviteten i Google]


Det er registrert 21 prosjekter med bevilgning fra dette programmet, hvorav 2 er pågående.


Igangværende prosjekter
 Vis bare igangværende prosjekter
  
Kvener og skogfinner i fortid og nåtid - identitetsforvaltning og strategier
Startet: 2003, sluttår: 2007