2007-02-15 (Rennäringsdelegationens sammanträde)

Dnr Ärende, föredragande Beslut

613 Markupplåtelseärenden

Föredragande: Maria Öhlund

11177-06 § 7 Ansökan från Peter Siikavuopio, Mertajärvi 2186, 980 16 Karesuando, om markupp-låtelse för fritidshus om 27 m², på statens mark ovan odlingsgränsen på platsen Siikavuopio fyra mil uppströms Könkämäälv från Karesuando, Könkämä sameby, Kiruna kommun.

 

Avslag. I Kiruna kommuns fördjupade

översiktsplan för Könkämä

älvdal ligger platsen inom ett

område förbehållet för

fjällägenheter och uthyrningsstugor.

 


060214 (Rennäringsdelegationens sammanträde)

7010-05 § 15 Ansökan från Astrid Eliasson, Mertajärvi, PL 2172, 980 26 Karesuando om markupplåtelse

för befintlig stuga 20 m² på statens mark ovan odlingsgränsen inom Kurkkio strömfallsutmål, Lainiovuoma sameby, Kiruna kommun.

Bifall.Tid 5 år från och med 2006.

Grundavgift 357 kr/år. Retroaktiv

avgift för 5 år uttages med 1785 kr.

 

4868-05 § 16 Ansökan från Ruth Häggroth, Grönstensvägen 5, 981 40 Kiruna, om markupplåtelse för

befintlig stuga och förråd på statens mark ovan odlingsgränsen inom Kenttäkoski strömfallsutmål, Lainiovuoma sameby, Kiruna kommun.

Bifall. Tid 5 år från och med 2006.

Grundavgift 765 kr/år. Retroaktiv

avgift 5 år uttages med 3825 kr.

 

4870-05 § 17 Ansökan från Bengt Asplund, Gäddgatan 18, 941 35 Piteå om markupplåtelse för befintlig stuga på statens mark ovan odlingsgränsen inom Kenttäkoski strömfallsutmål,

Lainiovuoma sameby, Kiruna kommun.

Bifall Tid 5 år från och med 2006.

Grundavgift 765 kr/år. Retroaktiv

avgift uttages med 3825 kr.

 

Med vilken rätt kan länsstyrelsen (staten) begära arrendeavgifter på strömfallsutmål inom Liedakka hemmansområde? Strömfallsutmålen blev ej insynade och avstyckade enligt Sveriges rikets grundlag. Staten saknar därför lagfartshandlingar över dessa områden.

Hemmanet Liedakka   Strömfallsutmål