Diskussionsforum (Kirunapartiet)

  Magnus "Stålis" Stålnacke KIP
  Wendsay 27 February 2008
  I Kiruna Kommun regerar Samelistan ganska starkt i Miljö och byggnämnden.


Det kan jag som ledamot erfara efter att ha suttit där, sen den nya borgerliga alliansen med Socialdemokraterna i spetsen styr kommunen.
Kirunapartiet, med medlemmarnas goda tycke, sen jag blev gruppledare i nämnden är för att människorna i våran kommun ska få bygga.


Men saker och ting är inte så lätta när man har en bromskloss i nämnden som heter Anders Stoor (Samelistan).
Allt som går emot dom ren skötande samerna, är han emot eller försöker förlänga processen via att områdena ska planläggas.. En planprocess eller detaljplaneläggande tar ju oftast några år.


Samebyarna enligt mitt tycke har en för stor roll i vad vi andra människor, företagare, privatpersoner har att tycka till om,. Våra ord, eller våran bakgrund har ingen betydelse.
Vidare hänvisar man alla ärenden till lagar som styr allt, exempelvis plan och bygglagen.
Visst finns det regler, och visst ska man följa dom i mångt och mycket, men ändå kvarstår frågan?
Varför ska vi politiker sitta och bestämma, över om Kalle, eller Ulla ska få bygglov om lagen är så sträng??
Då är det väl en tjänstemanna fråga?
Har frågat i nämnden många gånger varför vi har ärenden som enligt lag inte (enligt tjänstemännen) går att göra på något annat sätt.?


Egentligen handlar det om någon sorts spökteater, där politikerna är bakbundna med både händer å fötter.
Det billigaste för Kiruna kommun, vore om man avskaffade Miljö & Byggnämnden fullt ut och lät våra tjänstemän fatta besluten.
Varför ska vi politiker sitta i en nämnd om vi hänvisas hela tiden till dom lagar som finns?
Gunnar Selberg (C) har rätt i mycket när han går ut i bl.a. NSD .
Hela tanken om solidaritet, medmänsklighet, m. m. är något som man spolar ner i avloppet.
I Kiruna kommun med den ledning som finns så är man omvänd rasist mot dom som inte heter Svonni, Allas, osv.
När ska vi som inte är samer och sysslar med hobbyn renskötseln få vara med och utveckla kommunen? Få bygga en stuga där vi har våra rötter?
Detta är en viktig fråga…